Vážení členové AIN,

dovolujeme si vás pozvat na připravovanou členskou schůzi Asociace inspektorů nemovitostí z.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha, IČ 22759069 zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 23808.

Schůze se bude konat dne

29.11.2023 od 13:00 cca do 17:00 

na adrese

centrály DEK, Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice.
Zasedací místnost 2D Atelier DEK

Program:

Zhodnocení minulého roku
Vyhodnocení úspěchu náborové kampaně
Zhodnocení rozvoje AIN
Výsledky průzkumu trhu
Celková propagace AIN a její vliv na počet poptávek
Ukázka dalších aktivit AIN, včetně školení s Gaudens a ČSOB

Vyhodnocení dosavadního způsobů tvorby inspekcí
Jak dosud vnímali inspekce realitní makléři
Prezentace inspekcí pro zákazníky a zdůraznění jejich důležitosti

Prezentace plánu rozvoje AIN do budoucna
Prezentace vize AIN
Nová obchodní a marketingová strategie AIN

Myšlenka společné služby – inspekce online
Vysvětlení účelu této služby a jak bude prováděna
Důvody, proč bychom měli být v této oblasti jednotní

Vyhodnocení přínosu školení a plán na příští rok
Stanovení členských poplatků na příští rok

Těšíme se na setkání.