Vážení členové AIN,

náhradní termín členské schůze Asociace inspektorů nemovitostí z.s. se sídlem Za Pohořelcem 526/16, Praha 6, Střešovice, IČ 22759069 zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 23808.

je stanoven na 10.1.2022 ve 12 hodin

v zasedací místnosti 2B

na adrese

Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice

(případná změna formy schůze se bude řídit aktuální epidemiologickou situací).

Hlavním bodem programu této schůze zůstává zvolení nových členů představenstva, což by následně umožnilo volbu nového představenstva tak, jak ukládají interní stanovy AIN.

Prosím o emailové potvrzení závazné účasti, či zaslání informace o zplnomocnění (v mailu bude uvedeno, koho zplnomocňujete) a to na emailovou adresu: info@ain.cz.

Přejeme klidné prožití svátků vánočních a těšíme se na shledání v novém roce.