×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Základní pojmy

Vady, poruchy, rizika

vada = Nesoulad některých parametrů stavby, konstrukce, materiálu nebo prostředí stavby s projektovanými, požadovanými nebo obvyklými hodnotami. Vada může nebo nemusí vyvolat poruchu.

 

porucha = Ztráta nebo snížení funkčnosti nebo použitelnosti stavby, konstrukce, materiálu nebo prostředí stavby. Může být vyvolána vadou, ztrátou trvanlivosti materiálů, nevhodným užíváním, vnějšími vlivy apod.

 

projevy poruchy = Zjevné poškození konstrukce nebo prostředí stavby ovlivňující bezpečnost, stabilitu, použitelnost, hygienické parametry.
příklad: Povrch je mokrý a na mokrém povrchu rostou plísně.

 

příčina poruchy = Okolnosti, činnosti nebo rozhodnutí osob, které vyvolaly nebo zrychlí mechanismus poruchy.

 

rizikový faktor =Stav nebo vada konstrukcí nebo prostředí, okolnosti, činnosti nebo rozhodnutí osob, které mohou vyvolat nebo zrychlit mechanismus poruchy.
příklad: Byt pod plochou střechou, byt je v nadměrně členité budově (z pohledu vnějšího tvaru – kaskádové domy), nezateplený dům, nábytek u obvodové stěny.

 

riziko poruchy = Pravděpodobné budoucí uplatnění rizikových faktorů vedoucí ke vzniku poruchy.

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde