×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Pět let v nejistotě? K prodeji nemovitosti si raději přizvěte inspekci

Zpět na přehled

Nový občanský zákoník přinesl významné změny v oblasti realitních transakcí. Jednou z nich je povinnost prodávajícího informovat kupující stranu o všech skutečnostech, jež se týkají stavu nemovitosti. Skryté vady pak kupující může reklamovat až po dobu pěti let od její koupě. V minulosti bylo přitom možné reklamaci uplatnit jen do šesti měsíců.

„Prodloužením lhůty byla výrazně posílena práva kupujícího. Prodávající straně však nový zákon ukládá mnohem větší zodpovědnost za stav nemovitosti,“ upozorňuje Ing. Pavel Štáf, člen představenstva Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Kupujícímu navíc změna dává do ruky poměrně účinnou zbraň, jak se z obchodu v průběhu pětileté lhůty vyvléci. „Může například dojít ke změně situace na trhu, jako v roce 2008, a ceny nemovitostí prudce klesnou,“ uvádí příklad Pavel Štáf. „Nový majitel pak logicky začne přemýšlet, jak z nevýhodné transakce vycouvat. Jeho šancí může být soudní spor s bývalým majitelem s tím, že nebyl předem o stavu nemovitosti dostatečně informován,“ dodává. Situace ale nemusí být tak dramatická, kupující si může koupi po čase jednoduše rozmyslet, či si vyhlédnout jinou nemovitost a obrátit se na soud se stejným argumentem.

Řešením, jak se po prodeji vyhnout těmto nepříjemnostem, reklamacím nebo dokonce soudnímu sporu, je provedení kvalitní inspekce nemovitosti. „Nechá-li prodávající vypracovat při koupi posudek a s jeho závěry seznámí kupujícího, může to významně zlepšit jeho postavení při případných sporech,“ domnívá se JUDr. Tomáš Hübner z advokátní kanceláře Hübner, Marek, Plewa, Vojáček. „Jen obtížně si potom lze představit úspěšnost námitek kupujícího, že byl prodávajícím nedostatečně informován o stavu nemovitosti, nebo že mu prodávající nějaké vady záměrně zatajil,“ doplňuje JUDr. Tomáš Hübner.

V současnosti je na českém trhu několik vůdčích firem, které se inspekcí nemovitostí zabývají, a které jsou sdruženy v profesní Asociaci inspektorů nemovitostí (AIN). Asociace za každého svého člena garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Zaručuje také patřičnou úroveň znalostí inspektora.

AIN hájí zájmy všech účastníků realitních transakcí. „Snažíme se přispívat k omezení počtu nespokojených kupujících i prodávajících. Naším cílem je kvalitní realitní trh, kdy ani jedna strana z účastníků není v nevýhodě či nepodstupuje nadměrná rizika,“ uzavírá Ing. Pavel Štáf.


27.5.2014

Autor: AIN

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde