×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Jak izolovat nedosušené domy proti mrazu

Zpět na přehled

Řada lidí zasažených letními záplavami by měla pomalu začít s instalací dočasné izolace proti mrazu. Zdaleka ne všechny domy, které zaplavila začátkem června velká voda, se totiž podařilo vysušit a mrazy, které lze již v následujících týdnech očekávat, by mohly nevratně poškodit nedosušené zdivo. Doporučují to inspektoři sdružení v Asociaci inspektorů nemovitostí, kteří se při práci v terénu stále setkávají s nedořešenými následky povodní.

Izolace vlhkého zdiva proti mrazu

„Krátkodobé přízemní mrazíky těsně pod bodem mrazu, které jsme již v několika zářijových dnech zažili, zatím nedosušené domy nemohly výrazně poškodit. Nyní by se však již majitelé poškozených domů měli na zimu začít připravovat,“ řekl předseda AIN Radim Mařík.

Pokud se vytopené domy dosud nepodařilo vysušit alespoň na úroveň uvedenou v tabulce níže, je třeba před příchodem mrazů zajistit, aby vlhké zdivo nepromrzlo. Znamená to samozřejmě objekt nadále vytápět tak, aby zdivo bylo co nejteplejší, a dále také větrat a zároveň provizorně zvenku zateplit. Lidé mají v podstatě dvě možnosti. Použít levnější polystyrén, nebo dražší minerální vatu. Pokud se k zateplení použije levnější polystyrén, zastaví se vysychání zdiva do vnějšího prostředí. Prodyšnější jsou dražší desky z minerálních vláken, které jsou tak pro tento účel vhodnější. Ať již lidé své zaplavené a nedosušené domky zateplí polystyrénem nebo minerální vatou, musí počítat s tím, že materiál provizorního zateplení bude po vysušení objektu znehodnocen.

Tabulka maximální akceptovatelné úrovně vlhkosti

Druh zdiva
 Maximální úroveň vlhkosti zdiva před zimou (15 cm hluboko ve zdivu)
z pálených, betonových a vápenopískových cihel a tvarovek nebo smíšené z cihel a kamene 8 %

 

z lehkých betonových tvárnic (škvárobeton, keramzitbeton apod.) 9%
z pórobetonových a křemelinových tvárnic 12%

 

Při teplotě vnějšího vzduchu –15°C a teplotě vnitřního vzduchu +20°C a při tloušťce cihelného zdiva 45 cm stačí k tomu, aby vnější povrch zdiva nepromrzl, tloušťka tepelné izolace z minerálních vláken 20 mm. Pro zdivo, které má lepší tepelně-izolační vlastnosti musí být tepelné izolace více. Vzhledem k tomu, že použitá izolace bude po zimě znehodnocena a zateplení se týká většinou jen částí objektu nad terénem, lze vlastní připevnění zateplovací vrstvy řešit provizorními způsoby jako jsou levné hmoždinky nebo dokonce jen zapření jednoduchou konstrukcí apod. Jde jen o to, aby zateplovací vrstva spolehlivě „obalila“ vlhké zdivo a zabránila pronikání mrazu ke zdivu.


30.10.2013

Autor: AIN

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde