×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Zateplení domů může za vyšší koncentraci radonu

Zpět na přehled

Zateplení domů může v mnoha případech za vyšší koncentraci škodlivin včetně nebezpečného radonu v interiéru objektů. Upozornili na to inspektoři Asociace inspektorů nemovitostí (AIN), kteří se s vyšší koncentrací škodlivin v zateplených domech setkávají stále častěji. Při zateplování se starší domy obalují tepelnou izolací a původní netěsná okna se mění za nová téměř vzduchotěsná. Dokonalé utěsnění domu sice výrazně sníží náklady na vytápění, ale zároveň snižuje výměnu vzduchu v domě.

„Pokud uživatelé těsnost nových oken nevyváží zvýšením intenzity větrání, mohou si přivodit vážné zdravotní komplikace,“ řekl předseda AIN Radim Mařík. „Zejména ti obyvatelé, kteří žijí v domech na území s vysokým radonovým rizikem, by si proto měli nechat změřit obsah radonu v bytě,“ doporučuje AIN.

Pronikání radonu z podloží do budovy by měla bránit protiradonová izolace. U starších domů postavených před rokem 1950 účinná protiradonovou izolace s velkou pravděpodobností chybí.

Pokud je takový dům postaven v oblasti se středním a vyšším výskytem radonu a když se u takového domu vymění okna, je riziko překročení bezpečných koncentrací radonu velmi vysoké.

Kromě radonu z podloží jsou dalším nezanedbatelným zdrojem radonu v budovách stavební materiály. Vyšší obsah rádia vykazují materiály vyrobené s použitím odpadních surovin, jako jsou popílek, škvára, struska, případně některé druhy kamene. Na pozoru by se tak měli mít ti, kteří bydlí ve starších domech postavených například z rynholeckého škvárobetonu či poříčského plynosilikátu. V současné době jsou již nastavena přísná pravidla pro kontrolu obsahu rádia ve stavebních materiálech pro všechny výrobce i dovozce.

Zdálo by se, že nejjednodušším řešením nebezpečné koncentrace radonu bude odpovídající intenzita otevírání oken a větrání. Toto řešení však přináší zvýšené náklady na vytápění a navíc v některých případech nelze radon vyvětrat pouze okny, protože by musela být pootevřená v podstatě celý den. To se týká především domů bez protiradonové izolace na území s vysokým radonovým rizikem. Proto je vhodné obranu proti radonu zvolit pro každý případ individuálně na základě konkrétní situace, lze se tak vyhnout zbytečně komplikovaným nebo neúčinným opatřením.

Co je to radon?

Radon je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který nelze detekovat jinak než speciálními přístroji. Radon, respektive jeho dceřiné produkty vznikající jeho rozpadem, jsou jedním z hlavních faktorů podílejících se na vzniku rakoviny plic. Riziko vzniku této nemoci závisí na koncentraci radonu v budově a délce pobytu. V České republice je tomuto faktoru připisováno přibližně 900 případů úmrtí na rakovinu plic ročně, tedy 15 procent všech případů.

Nejčastějším zdrojem radonu v budovách je podloží pod objektem. Česká republika má vzhledem k poměrně vysokému obsahu rádia v horninách jedny z nejvyšších průměrných koncentrací radonu v obytných budovách v Evropě, odhaduje se, že limitní hodnota koncentrace radonu je v České republice překročena ve více než 60 000 budovách, převážně v rodinných domech.


17.9.2013

Autor: AIN

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde