×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Nové developerské projekty trpí zásadními závadami

Zpět na přehled

 

Mnoho lidí se domnívá, že nový čerstvě zkolaudovaný byt je zárukou bezchybného stavu. Později však mohou být nepříjemně překvapeni. Nové developerské projekty trpí velkou řadou závad a nedodělků. Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) Vám přináší přehled deseti nejčastějších problémů, na které byste si při koupi (nejen) nového bytu či domu měli dát pozor.

Vady nemovitost znehodnocují, a pokud se neřeší, mohou být dokonce zdraví nebezpečné. "Neseriózní developeři vědí, co dělají a proto se nejčastěji setkáváme se šetřením v místech, kam se běžně člověk nepodívá nebo ho ani nenapadne tyto věci řešit. Běžný klient, tak většinou nic nepozná, časem ale toto "šetření" způsobí klientům nemalé potíže a pozdější investice z vlastní kapsy," říká Pavel Štáf z Asociace inspektorů nemovitostí (AIN). Nejlepší obranou je proto nechat si nemovitost před koupí zkontrolovat zkušeným inspektorem. Developeři pak často na základě jejich šetření vady na vlastní náklady odstraňují.

1) Jedním ze zásadních neduhů je nesystémové a nefunkční provedení detailů. Developer v průběhu stavby nezajistí soulad mezi jednotlivými profesemi a výsledek pak vypadá jako na uvedené fotografii. Elektroinstalaci často schází správné krytí a popis rozvaděče. Chybí napětí ve volných kabelových vývodech a zásuvky často nejsou pevně osazené a jsou nefunkční. Špatně provedené bývá také trubkování pro datové kabely. 

2) Dalším velmi častým problémem je nekvalitně položená dlažba. Inspektoři se opakovaně setkávají s neesteticky provedenými detaily v případě podlahových spár a lišt. Na dlažbě zůstávají stopy po spárovací hmotě, spáry bývají nerovnoměrné, vydrolené nebo dokonce zcela chybí. Výjimkou není ani křivá podlaha a uvolňování dlažby v důsledku jejího špatného nalepení. Mnohdy také klienti zjistí, že v bytě je položen úplně jiný typ podlah, než jaký má podle standardu nebo klientských změn být.

3) Velmi závažným nedostatkem bývá nekvalitní provedení zateplení za pomoci systému ETICS. Nejčastěji jde o chyby v provedení výztužné a základní vrstvy zateplení, jako špatné vyztužení, nedostatečná tloušťka vrstev a nerespektování technologických postupů. V důsledku toho vznikají na omítce trhliny a začne opadávat.

4) Další kapitolou jsou klempířské prvky. Venkovní parapety bývají instalovány bez dostatečného spádu, nejsou nedostatečně stabilizovány a chybí jim hydroizolační těsnost. Problémy mívají i samotná okna. Stává se, že netěsní a jsou poškrábaná. Kličky na oknech nefungují, nebo se s nimi špatně manipuluje.

5) Fatálním nedostatkem stavby je nedostatečná hydroizolace střech. Inspektoři se setkávají s netěsností v hydroizolaci a s nekvalitně provedenými detaily střech. Důsledkem pak může být zvýšená vlhkost nebo dokonce zatékání do objektu.

6) Závady se vyskytují také ve společných prostorách a v nejbližším okolí stavby. Běžná je poškozená dlažba a uražené rohy u omítky na společných chodbách, poškozené vnější a vnitřní parapety, okna i dveře. Stává se také, že stavební firmy používají nevhodné podkladní vrstvy a vyberou nevhodnou skladbu komunikace. Výsledkem je pak propadání dlažby.

7) Před koupí nemovitosti je důležité sledovat kvalitu podlah nejen přímo v obytných prostorách, ale i stav povrchů provozních podlah, například v garážích. Výjimkou nejsou puchýře, odlupování stěrky ani trhliny.

8) Kvůli bezpečí je třeba zkontrolovat také provedení schodišť. Setkat se totiž můžete dokonce i s rozdílnou velikostí jednotlivých stupňů na jednom rameni schodiště.

9) Ani novým stavbám se nevyhýbají trhliny v konstrukcích a statické poruchy. Příčinou bývá nerespektování dilatací, nedodržování technologických pauz a další prohřešky v průběhu stavby.

10) Nefunkční hydroizolace spodní stavby objektu má za následek zatékání, vzlínání vlhkosti do obvodových konstrukcí důvodu. Příčinou je špatný návrh stavby nebo jeho nekvalitní realizace. Důsledkem pak může být vznik plísní v interiéru.

 


11.1.2016

Autor: AIN

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde