×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Odhalení vad nechte na profesionálech

Zpět na přehled

ODHALENÍ VAD NECHTE NA PROFESIONÁLECH

 

Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že zjistí technický stav bytu či domu vlastními silami nebo se známým stavbařem. Tento omyl však může později způsobit mnoho problémů. Skryté vady mohou nemovitost postupně znehodnocovat a dokonce být zdraví nebezpečné.

Jedině profesionální inspektor nemovitostí postupuje systematicky a nic nevynechá. „Za inspektory sdružené v AIN můžeme garantovat jejich odbornou způsobilost a kvalitu. Provádějí tisíce kontrol ročně podle vypilované metodiky. A fakt, že jsme doposud nezaznamenali žádné závažné reklamace, mluví sám za sebe,“ říká Pavel Štáf z Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Amatér nemá většinou k dispozici potřebné přístroje. Neprohlédne nemovitost termovizní kamerou, endoskopem, nezařídí rozbor dřeva, těžko změří akustiku. Sami nezjistíte ani mnohem závažnější závady, jako nebezpečí tepelných mostů (tedy rizika plísní), špatně provedené rozvody elektroinstalace, požární rizika, problémy se statikou a desítky dalších problémů, které inspektoři snadno a rychle odhalí.

Koupě nemovitosti bývá většinou největší životní investicí. Je to transakce, kterou neděláme každý den a snadno tak přehlédneme podstatné problémy. Přizvat si na zjištění technického stavu nemovitosti odborníka se již stalo běžnou praxí. „Snažit se odhalovat technické vady svépomocí se může v budoucnu významně nevyplatit. Laik často přehlédne podstatné skutečnosti, které pak mohou vyústit ve stotisícové náklady na opravy. My při inspekcích najdeme průměrně vady za 250 tisíc korun,“ popisuje Pavel Štáf z AIN. Upozorňuje také, že inspekce nemovitostí je při realitních transakcích výhodná pro obě strany. Chrání před případnými problémy do budoucna jak kupujícího, tak prodávajícího. Podle ustanovení Nového občanského zákoníku existuje totiž předsmluvní informační povinnost informovat kupujícího o všech skutečnostech, které prodávající o nemovitosti má nebo musí vědět, aby se mohl kupující o koupi rozhodnout. Při případném sporu je pak zpráva z inspekce nemovitosti významným důkazem.

AIN sdružuje certifikované inspektory nemovitostí v celé České republice. Jejími prioritami je podpora a osvěta kupujících i majitelů nemovitostí, sdružování a vzdělávání inspektorů nemovitostí a obecně snaha motivovat realitní trh k solidním obchodním praktikám. Jejím cílem je garantovat kvalitu a odbornost pracovníků, kteří inspekce nemovitostí v České republice vykonávají, dále je v oboru vzdělávat a nastavovat tak standard kvality inspektorů nemovitostí.

AIN zve nyní do svých řad další odborníky z oboru. Budeme rádi, když s námi budete pomáhat nadále budovat dobré jméno oboru inspekce nemovitostí.

 


28.11.2014

Autor: ain

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde