×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

AIN hájí spotřebitele při vzniku norem

Zpět na přehled

Chtěli byste mít jistotu, že vám do vaší novostavby nenateče při prvním dešti, neopadá do dvou let omítka nebo neunikne většina tepla škvírami kolem oken? Inspektoři nemovitostí nedostatky staveb nejen odhalují, ale snaží se jim i předcházet. Podílejí se proto na přípravě technických norem, které by měly být jednou ze záruk kvality staveb.

Technické normy doporučují správné stavební postupy nebo způsob použití a složení stavebních materiálů. Tyto standardy vytvářejí odborníci sdružení v technických normalizačních komisích (TNK). Kromě nezávislých specialistů z vysokých škol a výzkumných ústavů jsou jejich členy i různé profesní asociace, ve stavebnictví především výrobci materiálů. Ti se však snaží pravidla měnit hlavně ve svůj vlastní prospěch. Principem práce Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) je naopak ochrana a prosazování zájmů spotřebitelů.

„Logika vytváření norem celkem oprávněně spočívá v průniku zájmů různých zainteresovaných skupin. Naším největším přínosem jsou znalosti skutečných nedostatků a vad v praxi,“ říká Radim Mařík, předseda AIN. Inspektoři se denně zabývají funkčností (často spíše disfunkčností) dokončených staveb a vědí proto, kde je třeba některé předpisy zpřísnit nebo upravit.

V minulých letech se odborníci z řad inspektorů nemovitostí zásadním způsobem podíleli například na tvorbě normy ČSN 73 1901 Navrhování střech. Po zkušenostech s velkým množstvím případů zatékání do šikmých i plochých střech, do ní promítli mimo jiné přísnější podmínky pro používání střešních krytin. V minulém roce ale výrobci krytin normu i její autory napadli s cílem standardy změkčit. „Díky zdravému rozumu změna nakonec neprošla, tento příklad ale ukazuje, jak je důležité, aby zástupci spotřebitelů měli při přípravě norem svoje slovo,“ vysvětluje Mařík.

Z těchto důvodů se představenstvo AIN rozhodlo, že bude nominovat své zástupce do několika komisí. Ing. Luboš Káně byl nominován do TNK 65 Izolace staveb, do TNK 43 Stavební tepelná technika a TNK 149 Udržitelnost staveb Ing. Tomáš Kupsa a do TNK 27/SC1 Požární bezpečnost staveb byl navržen Ing. Leoš Martiš.

 

AIN sdružuje certifikované inspektory nemovitostí v celé České republice. Jejími prioritami je podpora a osvěta kupujících i majitelů nemovitostí, sdružování a vzdělávání inspektorů nemovitostí a obecně snaha motivovat realitní trh k solidním obchodním praktikám.

Asociace inspektorů, jejíž členové nyní pokrývají zhruba 80 procent trhu, vítá i další zájemce o členství. Jejím cílem je garantovat kvalitu a odbornost pracovníků, kteří inspekce nemovitostí v České republice vykonávají, dále je v oboru vzdělávat a nastavovat tak standard kvality inspektorů nemovitostí.

 


29.9.2014

Autor: AIN

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde