×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Chraňte svůj domov před přívalovými dešti

Zpět na přehled

Horké letní počasí s sebou přináší bouřky a přívalové deště. Právě ty mohou mnoha lidem zkazit dovolenou i celé prázdniny. Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) radí, jak poznat, že domu hrozí vyplavení a jak se před ním ochránit. Prudké lijáky za větru často mění svůj směr z kolmého na vodorovný a voda se dostane i tam, kde bychom ji nečekali. Jako první bychom měli zkontrolovat střechu, terasu, parapety a v případě rodinného domu také tvar a sklon pozemku.

Šikmé střechy

Pokud má dům šikmou střechu pokrytou skládanou krytinou (taškami), voda se při přívalovém dešti může dostávat pod krytinu. „Lidé by si proto měli prověřit, jestlinejsou tašky na střeše poškozeny, zda jsou správně položeny a střecha je v dostatečném sklonu,“ upozorňuje Radim Mařík, předseda AIN. Velkému přívalu vody musí odolávat také klempířské prvky, jako je opracování komína nebo střešní úžlabí apod.Například uprostřed úžlabí by měla být plechová bariéra jako pojistka, aby voda stékající z jedné části střechy nemohla podtéct do druhé části.

Ploché střechy a terasy

Majitelé plochých střech nebo teras s odvodněním přes vnitřní či boční vtoky, by si zase měli ověřit, zda mají zajištěný dostatečný odtok vody. Pokud máme pouze jeden vtok či několik menších vtoků, je třeba kontrolovat, zda nejsou ucpané nebo jinak zúžené. Pokud voda při přívalu nestačí dostatečně rychle odtékat, vznikne na střeše „hluboké jezero“, které může přetéci i tam, kam nechceme.

Okenní parapety

Po fasádě domu teče při větrem hnaném dešti velké množství vody. Vítr navíc nažene kapky do všech spár, štěrbin a dírek.„Pokud parapety netěsnía jsou špatně napojeny na ostění, déšťpostupně zatéká do fasády a do celé stěny,“ varuje Mařík. Voda se pakzačne objevovat kolem parapetů uvnitř, postupně stéká na podlahy a ničí nábytek.Nejlepším řešením problému je rekonstrukce celého parapetu, možné je také netěsnosti dočasně zatmelit. Je to rychlá, ale ne dlouhodobá pomoc, po čase se musí znovu obnovit.

Sklon pozemku a typ podloží

Ani domek postavený daleko od záplavových území nemusí být zárukou, že jeho majitele nepřekvapí voda hrnoucí se přes práh dveří. Není výjimkou, že nově postavená budova se po přívalovém dešti ocitne uprostřed jezera špinavé vody. Na vině je nepropustná zemina v okolí stavby, která množství rychle napršené vody nestačí pojmout. „Pokud se na pozemku vytvoří jezero, voda se dostane nad hydroizolaci podlahy a pronikne do jejích vrstev. Vlhko pak začne prosakovat i do spodní části stěn a příček,“ popisuje Mařík. Ještě před koupí domu se proto doporučuje zkontrolovat tvar a podloží terénu v širším okolí kolem objektu. A pokud takový dům již máme, je třeba vodu ze svahu nepustit k domu. Toho lze dosáhnout správným spádováním terénu, zídkami, žlábky či vhodnou drenáží.

Problémy nepodceňujte

Vlhkost sebou nese velké nebezpečí růstu plísní, které mohou způsobit vážné zdravotní komplikace. Vodaale může mít vliv také na statiku domu. Ohroženy jsou hlavně stavby, které mají dřevěné nosné prvky ve stěnách, střechách nebo stropech. Dřevo vlivem vlhkosti degraduje, a pokud do něj dlouhodobě zatéká, může v nejhorším případě dojít ke zhroucení některých částí domu. Je proto důležité zdánlivé maličkosti, jako je vlhko pod oknem nebo louži na půdě, nebrat na lehkou váhu a svůj domov před nechtěnou vodou chránit.

 


11.8.2014

Autor: AIN

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde