×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

AIN Asociace inspektorů nemovitostí

Zpět na přehled

Poptávka po službě inspekce nemovitostí v Česku razantně roste. Zatímco před rokem bylo povědomí o této službě na českém trhu téměř nulové, letos se očekává, že ji využije celé jedno procento lidí, kteří kupují nebo prodávají nemovitost. Do pěti let by se mohla technická inspekce stát zcela běžnou součástí procesu prodeje nemovitosti tak, jak je tomu v USA nebo v západní Evropě. Na kvalitu prověřování technického stavu objektů proto bude nově dohlížet Asociace inspektorů nemovitostí (AIN). Rozhodla se ji založit trojice leaderů trhu – společnost ABCHI Home Experts, firma Bytecheck a projekt Nemopas společnosti DEK.

Kromě těchto tří velkých společností, které na českém trhu inspekci nemovitostí nabízejí a které sdružují několik desítek proškolených a certifikovaných inspektorů, může technické prověření nemovitosti na určité úrovni provést téměř kdokoli z 30 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků – členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Úroveň služby, kterou jednotlivci nabízejí, se ale značně liší. Proto se leadeři trhu rozhodli založit profesní organizaci, která bude dohlížet na kvalitu poskytovaných služeb a chránit tím zákazníka.

„Chceme být zárukou kvality v tomto novém oboru, proto naši členové musí splňovat velmi přísné požadavky na dosažené odborné vzdělání a musí také složit poměrně náročné zkoušky,“ řekl nově zvolený předseda Asociace inspektorů nemovitostí Radim Mařík z projektu Nemopas. Přitom nestačí, že má kandidát asociace stavební vzdělání či zkušenosti, musí ovládnout také metodiku kontrol, která je nutná pro zvládnutí inspekce kvalitně, rychle a bez chyb.

Členem asociace se může stát jakýkoli subjekt nebo expert, který splní základní požadavky, složí příslušné zkoušky a zaváže se, že bude dodržovat stanovy a etický kodex asociace. „Cítíme velkou zodpovědnost za to, aby služba působící na trhu velmi krátce byla na té nejprofesionálnější úrovni a pomáhala v co možná nejvyšší možné míře. Chceme, aby členství inspektora v asociaci bylo pro objednatele zárukou, že si k prověření svého domu vybral skutečného odborníka,“ vysvětlil důvody vysokých profesních požadavků asociace na své členy člen představenstva asociace Tomáš Šimon z ABCHI Home Experts.

Do budoucna se chce asociace stát i místem, které bude řešit případné spory zákazníků s inspektory, kteří se v rámci provedené inspekce dopustili chyb. „Vzhledem k poměrně vysokým profesním požadavkům na členy, ale neočekáváme, že podobných případů bude mnoho,“ dodal člen představenstva asociace Pavel Štáf z firmy Bytecheck.


30.11.2012

Autor: AIN

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde