×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Jak se stát členem

Právnická osoba pošle přihlášku a představenstvo rozhodne o přijetí.

 

Fyzická osoba pošle přihlášku a při nejbližším volném vypsaném ternínu se může zůčastnit zkoušek do AIN, které probíhají dle zkušebního řádu. Po úspěšném složení zkoušky a zaplacení členského příšpěvku se stává zájemce členem AIN.

 

Pokud je členem AIN fyzická osoba, musí splnit následující podmínky

  • zájemce má dostatečné kvalifikační předpoklady
  • zájemce složil úspěšně odbornou zkoušku AIN
  • zájemce během 1. roku od složení zkoušky provedl minimálně 3 kontrolovatelné inspekce
  • zájemce souhlasí se stanovami, etickým řádem a dalšími interními předpisy AINKvalifikační předpoklady Asociace inspektorů nemovitostí - AIN

  1. Vysokoškolské vzdělání získané studiem ve studijním oboru pozemní stavby nebo příbuzném studijním oboru, v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu, anebo střední či vyšší odborné vzdělání obdobného studijního směru.
  2. Odborná praxe v oboru trvající nejméně tři roky pokud má uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu, a nejméně pět roků, pokud má uchazeč požadované středoškolské vzdělání.

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde