×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Etický kodex

Etický kodex a zásady práce inspektora nemovitostí

 

 1. Inspektor provádí prověření nemovitosti nestranně, nezaujatě, neúplatně a s nasazením maximální péče.
 2. Inspektor provádí inspekce nemovitostí na základě své odbornosti a v souladu s kodexem inspekce nemovitostí.
 3. Inspektor nesmí poskytovat služby, které představují neoprávněné provádění profesí vyžadujících zvláštní povolení či autorizaci.
 4. Inspektor nesmí přijmout finanční ani jinou odměnu za provedení inspekce od stran transakce s protichůdnými zájmy.
 5. Inspektor neprovede inspekci nemovitosti ani nepřipraví zprávu o stavu nemovitosti, pokud by jeho odměna byla závislá na výsledku inspekce či závěrech uvedených ve zprávě.
 6. Inspektor nezveřejní žádné informace o výsledcích inspekce bez souhlasu klienta.
 7. Inspektor vynaloží veškeré úsilí k udržení a zlepšení své kvalifikace a odborné praxe, osobní integrity, a pověsti inspektorů.
 8. Inspektor nekomentuje technické ani jiné vlastnosti před realitním makléřem, prodejcem nebo stávajícími obyvateli bytu, které by mohly poškodit zájmy klienta.
 9. V případě potřeby inspektor musí řešit vzniklé situace rázně a v zájmu klienta.
 10. Inspektor neprojevuje emoce a přehnané reakce, ale musí být komunikativní.
 11. Inspektor nekomentuje vybavení v domácnosti, nevěnuje se dění mimo stavební profesi či realitní trh.
 12. Inspektor odolává tendenci k rutinní práci.
 13. Každá prohlídka reprezentuje obor jako takový a je potřeba k ní adekvátně přistupovat.
 14. Inspektor výsledky kontroly přiblíží o samotě jen objednateli po dokončení prohlídky.
 15. Inspektor musí nahlásit případné porušování tohoto kodexu jinými inspektory, aby mohla být učiněna nápravná opatření.
 16. Označit logem nebo razítkem AIN lze pouze dokumenty inspekce nemovitosti, které byly zpracovány v souladu s tímto Kodexem.

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde