×

Kontaktní formulář

Zpráva:


Poskytnutí vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb našeho spolku a nebudeme je předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je Asociace inspektorů nemovitostí, z.s IČ: 22759069, se sídlem: Za Pohořelcem 526/16, 169 00 Praha 6, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

×

Přihlásit se na akci "SEMINÁŘ AIN: Diagnostika staveb I (nový termín!)"

Zpráva:


Nabídka akcí seminářů

Zpět na nabídku akcí a seminářů

SEMINÁŘ AIN: Diagnostika staveb I (nový termín!)

21.1.2015

Diagnostika staveb I

Vzduchotěsnost,Termodiagnostika, Akustika – vzduchová a kročejová neprůzvučnost

obsah:

příklady poruch a vadných konstrukcí, požadavky norem a předpisů, metody měření, problematické konstrukce

určeno pro:

inspektory nemovitostí i odbornou veřejnost

odborný garant části Vzduchotěsnost a Termodiagnostiku:

Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

odborný garant části Akustika:

Ing. Jan Pešta a Ing. Tomáš Kupsa

Místo a čas:

21.1.2015 od 9:30

Praha – zasedací místnost DEKTRADE Vestec (místo může být změněno dle počtu účastníků)

Předpokládaný konec ve 14h.

Cena:

 Pro veřejnost: 1 000 Kč

Pro členy AIN: 700 Kč 

Semináře AIN:

Jedním ze základních cílů fungování Asociace inspektorů nemovitostí (AIN), profesní organizacezastřešující inspektory nemovitostí, je kvalita a stále zlepšování odborné úrovně jejich členů. Jednouz forem odborného růstu je pořádání odborných seminářů na témata týkající se poruch budov ajejich diagnostiky. AIN si neklade prvotně za cíl vzdělávat odbornou veřejnost ve správném návrhukonstrukcí staveb, ale chce i širší odborné veřejnosti nabídnout zpětnou vazbu. Ukázat jaké vady nemovitosti trápí, jak je lze diagnostikovat a jak se vyhnout rizikovým řešením.

Přihlásit se na akci

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde