×

Kontaktní formulář

Zpráva:


+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Asociace inspektorů nemovitostí varuje před nekvalifikovanými inspektory!

Zpět na přehled

Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) jen v loňském roce zaznamenala desítky stížností na neodborně provedené průzkumy technického stavu bytů, domů a staveb.

Odborná služba inspekce nemovitosti se v České republice vyskytuje již sedmým rokem. Za tu dobu se stala běžnou součástí nákupu nemovitosti. Ročně inspektoři prověří více než tři tisíce nemovitostí a odhalí závady za 450 milionů korun.

„Bohužel spolu se zvyšující se poptávkou po této službě zároveň stoupá i počet falešných inspektorů, kteří inzerují a vykonávají inspekce bez potřebného vzdělání a zkušeností,“ upozorňuje Ing. Radim Mařík, předseda Asociace inspektorů nemovitostí, která v České republice vykonává dohled nad kvalitou inspekcí.

Jedním z posledních takových případů je příběh z Ostravska. Zákazníci si objednali komplexní inspekci staršího domu, který měli v úmyslu koupit. Průzkum provedl místní soukromník, který tuto službu nabízel a to i přes nedostatečné odborné vzdělání. Výsledkem inspekce bylo zjištějí pouze několika závad estetického charakteru a kupující se na tomto základě rozhodli dům koupit. Několik týdnů po nastěhování dům vyhořel. Vyšetřování uvedlo jako příčinu vzniku požáru přítomnost dřevěných prvků krovu v komínovém tělese.

„Svým neodborným jednáním daný pracovník ohrozil lidské životy. To je neomluvitelné. Takto zásadní stavební vadu musí každý kvalifikovaný inspektor odhalit,“ upozorňuje Radim Mařík.

Zákon se problematikou inspekcí nemovitostí nezabývá. AIN vypracovala podrobný materiál, který slouží zájemcům o tuto službu, aby se lépe na poli inspekcí nemovitostí zorientovali. Na svých webových stránkách AIN uvádí potřebné kvalifikační předpoklady inspektorů a zároveň definuje pojem inspekce nemovitosti tak, aby lidé věděli, co mohou od kvalitní služby očekávat a jaký rozsah mohou požadovat.

 

Definice pojmu inspekce nemovitosti

Inspekcí nemovitosti se rozumí zdokumentované prověření nemovitosti (pozemku, stavby nebo jednotky) – zhodnocení ve vyjmenovaných oborech stavebních konstrukcí a prostředí staveb na základě prohlídky prověřované nemovitosti. Inspekce nemovitosti je obvykle proveditelná na základě vizuálního zjištění stavu a nedestruktivních diagnostických metod. Inspekce nemovitosti musí alespoň identifikovat projevy poruch a zjevné vady a u poruch může stanovit jejich příčiny.

Prověření se týká těchto oblastí:

• pozemek

• statika nemovitosti

• izolace proti vodě

• zvuk a hluk

• úniky tepla

• bezpečnost při užívání nemovitosti a požární bezpečnost

• zdravotní a hygienická nezávadnost

• povrchy podlah, stropů a stěn

• výplně otvorů (okna, dveře atd.)

• zařizovací předměty (zařízení v koupelně, WC atd.)

• technické zařízení budovy

Potřebnou kvalifikací inspektora nemovitostí se rozumí vysokoškolské vzdělání v oboru pozemních staveb nebo příbuzném studijním oboru a minimálně tříletá odborná praxe. Pokud má pracovník pouze středoškolské vzdělání ve stavebním oboru, musí mít praxi alespoň pět let.

 


18.2.2016

Autor: AIN

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde