×

Kontaktní formulář

Zpráva:


+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Inspekce nemovitostí

Co je inspekce nemovitosti?

Inspekce nemovitostí pomáhá kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce nemovitosti vám ušetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu. Inspekci provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb. U nových domů a bytů inspektor pomáhá majiteli s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.

 

Definice Inspekce nemovitosti

Inspekcí nemovitosti se rozumí zdokumentované prověření nemovitosti (pozemku, stavby nebo jednotky) – zhodnocení ve vyjmenovaných oborech stavebních konstrukcí a prostředí staveb na základě prohlídky in situ prověřované nemovitosti. Inspekce nemovitosti je obvykle proveditelná na základě vizuálního zjištění stavu a nedestruktivních diagnostických metod. Pokud tyto metody nejsou dostačující, je třeba navrhnout provedení nezbytných destruktivních diagnostických zkoušek. Inspekce nemovitosti musí alespoň identifikovat projevy poruch a zjevné vady a u poruch může stanovit jejich příčiny. Inspekce nemovitosti může být rozšířena například o stanovení ceny opatření k odstranění poruch, vad či rizikových faktorů, o identifikaci rizika poruch, o prověření dalších oborů stavebních konstrukcí a prostředí staveb a další úkony.

 

Dílčí inspekce nemovitosti - prověření a zhodnocení jen některých, zákazníkem požadovaných, stavebních konstrukcí a prostředí staveb.

 

Prověřením projektu se rozumí před realizací stavby provedená kontrola souladu projektu s požadavky, předpisy a obvyklými postupy nebo řešeními, nalezení vad projektu a identifikace rizikových faktorů pro budoucí nemovitost. Prověření projektu není inspekcí nemovitosti.

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde