×

Kontaktní formulář

Zpráva:


+420 733 168 457

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Etický kodex

Etický kodex a zásady práce inspektora nemovitostí

 

 1. Inspektor provádí prověření nemovitosti nestranně, nezaujatě, neúplatně a s nasazením maximální péče.
 2. Inspektor provádí inspekce nemovitostí na základě své odbornosti a v souladu s kodexem inspekce nemovitostí.
 3. Inspektor nesmí poskytovat služby, které představují neoprávněné provádění profesí vyžadujících zvláštní povolení či autorizaci.
 4. Inspektor nesmí přijmout finanční ani jinou odměnu za provedení inspekce od stran transakce s protichůdnými zájmy.
 5. Inspektor neprovede inspekci nemovitosti ani nepřipraví zprávu o stavu nemovitosti, pokud by jeho odměna byla závislá na výsledku inspekce či závěrech uvedených ve zprávě.
 6. Inspektor nezveřejní žádné informace o výsledcích inspekce bez souhlasu klienta.
 7. Inspektor vynaloží veškeré úsilí k udržení a zlepšení své kvalifikace a odborné praxe, osobní integrity, a pověsti inspektorů.
 8. Inspektor nekomentuje technické ani jiné vlastnosti před realitním makléřem, prodejcem nebo stávajícími obyvateli bytu, které by mohly poškodit zájmy klienta.
 9. V případě potřeby inspektor musí řešit vzniklé situace rázně a v zájmu klienta.
 10. Inspektor neprojevuje emoce a přehnané reakce, ale musí být komunikativní.
 11. Inspektor nekomentuje vybavení v domácnosti, nevěnuje se dění mimo stavební profesi či realitní trh.
 12. Inspektor odolává tendenci k rutinní práci.
 13. Každá prohlídka reprezentuje obor jako takový a je potřeba k ní adekvátně přistupovat.
 14. Inspektor výsledky kontroly přiblíží o samotě jen objednateli po dokončení prohlídky.
 15. Inspektor musí nahlásit případné porušování tohoto kodexu jinými inspektory, aby mohla být učiněna nápravná opatření.
 16. Označit logem nebo razítkem AIN lze pouze dokumenty inspekce nemovitosti, které byly zpracovány v souladu s tímto Kodexem.

Exkluzivní partneři

    

    

     

Telefon

+420 733 168 457

Email

disp@ain.cz

Kontaktní formulář

Kontaktujte nás zde